Full 1
Bezkontaktní měření
fyzikálních veličin
v průmyslu
Full 2
Systém TBK pro laserové
měření profilů
Full 3
Přehledné zobrazení
naměřených výsledků
v reálném čase
previous arrow
next arrow

Poslední aktuality

Měření hladiny taveného skla pro výrobce nápojových láhví

Zadání:
Zákazník požadoval měření hladiny skla v tavné vaně, které by pomohlo zefektivnit výrobu skla a minimalizovat náklady a maximalizovat propustnost. Požadoval také přesnost měření +/- 1%.
 
Nabídka řešení:
S ohledem na provozní podmínky, bezkontaktní měření na bázi radiometrie pomocí izotopového zářiče, byla vyhodnocená jako optimální varianta řešení. Jedním z rozhodujících faktorů výběru na straně zákazníka byla pozitivní zkušenost s totožným principem měření již aplikovaným na jiné tavné vaně.
Na základě výše uvedeného, bylo nabídnuto řešení LB470 společnosti Berthold Technologies.
Řešení obsahuje:

Vyhodnocovací jednotku Berthold LB470
Bodový zdroj záření URZ Cs137 v bezpečnostním krytu
Snímač LB4700 s NaI/TI krystalem o velikosti 50x50 mm

Princip měření spočívá v průchodu gama záření emitovaného zdrojem Cs137 skrze tavnou pec/tavené sklo a jeho následné zachycení vysoce citlivým snímačem s krystalem NaI/TI 50x50 mm.
Tavené sklo způsobuje utlum emitovaného záření. Úroveň útlumu je odvislá od výšky hladiny taveného skla v tavné vaně, tzn., že s vyšší hladinou je počet zachycených částic na snímači umístěném na protější straně vany nižší. Kalibrací zařízení na bázi vzorkování se nadefinuje kalibrační křivka v podobě lineární závislosti mezi výškou hladiny a částicemi zachycenými snímačem. Tato kalibrační křivka následně slouží ke kontinuálnímu vyhodnocovaní a poskytnutí informace o stavu hladiny v tavné vaně.
 
 
Výsledek:
Díky využití fyzikálních a statistických zákonů a sofistikovaného softwaru ve vyhodnocovací jednotce jsme schopni měřit hladinu s přesností +/- 0.5%
Výhody pro zákazníka:

Bezkontaktní měření
Dobrá opakovatelnost
Odolnost vůči náročným podmínkám, plynům, teplotě a prachu
Bezúdržbové řešení

12. 04. 2023 Měření hladiny taveného skla pro výrobce nápojových láhví
Ohlednutí za SALIMATECH 2023

V termínu 7. 2. - 9. 2. jsme se zúčastnili brněnského veletrhu SalimaTech zaměřeného na potravinářství a gastronomii.Návštěvníkům veletrhu jsme prezentovali naše řešení pro potravinářský průmysl zaměřené na vizuální kontrolu kvality, měření vlhkosti a koncentrace. Největšímu zájmu se těšily naše demo ukázky:

bezkontaktního měření vlhkosti v těstovinách pomocí mikrovlnné technologie,
bezkontaktního měření obsahu tuku a vlhkosti v brambůrkách pomocí technologie NIR (spektrum blízké infračervenému záření),
a v neposlední řadě automatizované vizuální výstupní kontroly rohlíků zaměřené na jejich tvar, rozměry a barvu (vše pomocí kamerového systému a následného vyhodnocení dle zadaných kritérii).

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří vážili cestu k našemu stánku, jakož i organizátorům veletrhu za zprostředkování mnoha zajímavých setkání s našimi stávajícími a věříme, že i budoucími zákazníky.

15. 02. 2023 Ohlednutí za SALIMATECH 2023
Polytec
Process Sensors
Berthold technologies
TBK
NDT technologies
Matica technologies
Sightline technologies
Dorrenberg Edelstahl
Tauris
Bosio
Forcon Solution

Hledáte řešení?