Full 1
Bezkontaktní měření
fyzikálních veličin
v průmyslu
Full 2
Systém TBK pro laserové
měření profilů
Full 3
Přehledné zobrazení
naměřených výsledků
v reálném čase
previous arrow
next arrow

Poslední aktuality

Instalace radiometrické váhy biomasy na podavači do kotle

Na základě požadavků zákazníka byla instalována radiometrická váha na biomasu umístěná na redleru přivádějícím biomasu do kotle. Nově instalována váha nahradila stávající tenzometrickou váhu, se kterou panovala u zákazníka vysoká míra nespokojenosti z důvodu problematického provozu a časté poruchovosti.
Radiometrická váha pracuje na principu útlumu ionizujícího záření během jeho průchodu váženým materiálem. Úroveň útlumu v kombinaci se znalosti parametru dopravníku a jeho rychlosti dává informaci o množství a váze přepraveného materiálu. Hlavními devízami tohoto řešení je jeho bezúdržbovost (jedná se o bezkontaktní měření) jak rovněž vyhnutí se nutnosti pravidelných kalibrací váhy. Tyto přednosti byly u zákazníka klíčovými kritérii ve finálním výběru řešení.
Více o tomto způsobu bezkontaktního měření váhy zde.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MfbQn9_YHXg

03. 11. 2022 Instalace radiometrické váhy biomasy na podavači do kotle
Modernizace měření hladiny oceli v krystalizátorech na zařízení kontinuálního odlévání

Na základě požadavku zákazníka byla provedena kompletní obměna a modernizace stávajícího řešení měření hladiny oceli v krystalizátorech. Obměněny byly všechny hardwarové prvky řešení a instalována nová verze měření poskytující zákazníkovi nové funkcionality zaměřené na přesnost, správu a údržbu měření.
Navzdory silnému konkurenční prostředí v této oblasti se zákazník rozhodl pokračovat v ověřeném principu měření na bázi radiometrie.

 

24. 10. 2022 Modernizace měření hladiny oceli v krystalizátorech na zařízení kontinuálního odlévání
Polytec
Process Sensors
Berthold technologies
TBK
NDT technologies
Matica technologies
Sightline technologies
Dorrenberg Edelstahl
Tauris
Bosio
Forcon Solution

Hledáte řešení?