Full 1
Bezkontaktní měření
fyzikálních veličin
v průmyslu
Full 2
Systém TBK pro laserové
měření profilů
Full 3
Přehledné zobrazení
naměřených výsledků
v reálném čase
previous arrow
next arrow

Zadání:

Zákazník požadoval měření hladiny skla v tavné vaně, které by pomohlo zefektivnit výrobu skla a minimalizovat náklady a maximalizovat propustnost. Požadoval také přesnost měření +/- 1%.

 

Nabídka řešení:

S ohledem na provozní podmínky, bezkontaktní měření na bázi radiometrie pomocí izotopového zářiče, byla vyhodnocená jako optimální varianta řešení. Jedním z rozhodujících faktorů výběru na straně zákazníka byla pozitivní zkušenost s totožným principem měření již aplikovaným na jiné tavné vaně.

Na základě výše uvedeného, bylo nabídnuto řešení LB470 společnosti Berthold Technologies.

Řešení obsahuje:

  • Vyhodnocovací jednotku Berthold LB470
  • Bodový zdroj záření URZ Cs137 v bezpečnostním krytu
  • Snímač LB4700 s NaI/TI krystalem o velikosti 50x50 mm

Princip měření spočívá v průchodu gama záření emitovaného zdrojem Cs137 skrze tavnou pec/tavené sklo a jeho následné zachycení vysoce citlivým snímačem s krystalem NaI/TI 50x50 mm.

Tavené sklo způsobuje utlum emitovaného záření. Úroveň útlumu je odvislá od výšky hladiny taveného skla v tavné vaně, tzn., že s vyšší hladinou je počet zachycených částic na snímači umístěném na protější straně vany nižší. Kalibrací zařízení na bázi vzorkování se nadefinuje kalibrační křivka v podobě lineární závislosti mezi výškou hladiny a částicemi zachycenými snímačem. Tato kalibrační křivka následně slouží ke kontinuálnímu vyhodnocovaní a poskytnutí informace o stavu hladiny v tavné vaně.

 mereni hladin taveneho skla

 

Výsledek:

Díky využití fyzikálních a statistických zákonů a sofistikovaného softwaru ve vyhodnocovací jednotce jsme schopni měřit hladinu s přesností +/- 0.5%

Výhody pro zákazníka:

  • Bezkontaktní měření
  • Dobrá opakovatelnost
  • Odolnost vůči náročným podmínkám, plynům, teplotě a prachu
  • Bezúdržbové řešení
Polytec
Process Sensors
Berthold technologies
TBK
NDT technologies
Matica technologies
Sightline technologies
Dorrenberg Edelstahl
Tauris
Bosio
Forcon Solution

Hledáte řešení?