Full 1
Bezkontaktní měření
fyzikálních veličin
v průmyslu
Full 2
Systém TBK pro laserové
měření profilů
Full 3
Přehledné zobrazení
naměřených výsledků
v reálném čase
previous arrow
next arrow

Zadání:

Zákazník požadoval měření hladiny skla v tavné vaně, které by pomohlo zefektivnit výrobu skla a minimalizovat náklady a maximalizovat propustnost. Požadoval také přesnost měření +/- 1%.

 

Nabídka řešení:

S ohledem na provozní podmínky, bezkontaktní měření na bázi radiometrie pomocí izotopového zářiče, byla vyhodnocená jako optimální varianta řešení. Jedním z rozhodujících faktorů výběru na straně zákazníka byla pozitivní zkušenost s totožným principem měření již aplikovaným na jiné tavné vaně.

Na základě výše uvedeného, bylo nabídnuto řešení LB470 společnosti Berthold Technologies.

Řešení obsahuje:

 • Vyhodnocovací jednotku Berthold LB470
 • Bodový zdroj záření URZ Cs137 v bezpečnostním krytu
 • Snímač LB4700 s NaI/TI krystalem o velikosti 50x50 mm

Princip měření spočívá v průchodu gama záření emitovaného zdrojem Cs137 skrze tavnou pec/tavené sklo a jeho následné zachycení vysoce citlivým snímačem s krystalem NaI/TI 50x50 mm.

Tavené sklo způsobuje utlum emitovaného záření. Úroveň útlumu je odvislá od výšky hladiny taveného skla v tavné vaně, tzn., že s vyšší hladinou je počet zachycených částic na snímači umístěném na protější straně vany nižší. Kalibrací zařízení na bázi vzorkování se nadefinuje kalibrační křivka v podobě lineární závislosti mezi výškou hladiny a částicemi zachycenými snímačem. Tato kalibrační křivka následně slouží ke kontinuálnímu vyhodnocovaní a poskytnutí informace o stavu hladiny v tavné vaně.

 mereni hladin taveneho skla

 

Výsledek:

Díky využití fyzikálních a statistických zákonů a sofistikovaného softwaru ve vyhodnocovací jednotce jsme schopni měřit hladinu s přesností +/- 0.5%

Výhody pro zákazníka:

 • Bezkontaktní měření
 • Dobrá opakovatelnost
 • Odolnost vůči náročným podmínkám, plynům, teplotě a prachu
 • Bezúdržbové řešení

V termínu 7. 2. - 9. 2. jsme se zúčastnili brněnského veletrhu SalimaTech zaměřeného na potravinářství a gastronomii.
Návštěvníkům veletrhu jsme prezentovali naše řešení pro potravinářský průmysl zaměřené na vizuální kontrolu kvality, měření vlhkosti a koncentrace.

Největšímu zájmu se těšily naše demo ukázky:

 • bezkontaktního měření vlhkosti v těstovinách pomocí mikrovlnné technologie,
 • bezkontaktního měření obsahu tuku a vlhkosti v brambůrkách pomocí technologie NIR (spektrum blízké infračervenému záření),
 • a v neposlední řadě automatizované vizuální výstupní kontroly rohlíků zaměřené na jejich tvar, rozměry a barvu (vše pomocí kamerového systému a následného vyhodnocení dle zadaných kritérii).

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří vážili cestu k našemu stánku, jakož i organizátorům veletrhu za zprostředkování mnoha zajímavých setkání s našimi stávajícími a věříme, že i budoucími zákazníky.

V letošním roce se budeme účastnit potravinářského veletrhu SALIMATECH v Brně na výstavišti ve dnech 7. 2. - 9. 2. 2023. Najdete nás v přízemí pavilonu V, číslo 53. Naše prezentace se zaměřuje na produkty a řešení v oblasti vizuální měření kvality, měření vlhkosti, tuku a koncentrace. Na stánku budou k vidění názorné ukázky měření. Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

 

Naše produkty na výstavě:

 

Mikrovlnná sonda Berthold LB 566 na měření hustoty na potrubí.

LB 566 měření hustoty

 

Mikrovlnný rezonátor Berthold LB 571 pro měření vlhkosti a objemu.

LB571

 

 

Univerzální analýzátor MCT460 - aplikace na měření obsahu tuku a vlhkosti.

MCT460

 

 

Vizuální měření kvality výrobků na výrobním pásu Sightline BT250.

sightline

 

 

 

salimatech2023a

PF SSK 2021 04

 

Realizovali jsme pro našeho zákazníka měření obsahu zbytkového oleje ve šrotu z řepky olejné po drcení a primárním lisování. Jedná se o realizaci na řetězovém dopravníku.

Tento způsob měření pomocí přístroje MCT460 oleje / tuku je možné aplikovat na široké spektrum potravinářských produktů, například brambůrky.
https://www.kpmanalytics.com/products/mct460-nir-analyzer

vittera 2

radiometrickabranaNa základě požadavků zákazníka byla instalována radiometrická váha na biomasu umístěná na redleru přivádějícím biomasu do kotle. Nově instalována váha nahradila stávající tenzometrickou váhu, se kterou panovala u zákazníka vysoká míra nespokojenosti z důvodu problematického provozu a časté poruchovosti.

Radiometrická váha pracuje na principu útlumu ionizujícího záření během jeho průchodu váženým materiálem. Úroveň útlumu v kombinaci se znalosti parametru dopravníku a jeho rychlosti dává informaci o množství a váze přepraveného materiálu. Hlavními devízami tohoto řešení je jeho bezúdržbovost (jedná se o bezkontaktní měření) jak rovněž vyhnutí se nutnosti pravidelných kalibrací váhy. Tyto přednosti byly u zákazníka klíčovými kritérii ve finálním výběru řešení.

Více o tomto způsobu bezkontaktního měření váhy zde.

 radioactiv

 

ztop Na základě požadavku zákazníka byla provedena kompletní obměna a modernizace stávajícího řešení měření hladiny oceli v krystalizátorech. Obměněny byly všechny hardwarové prvky řešení a instalována nová verze měření poskytující zákazníkovi nové funkcionality zaměřené na přesnost, správu a údržbu měření.

Navzdory silnému konkurenční prostředí v této oblasti se zákazník rozhodl pokračovat v ověřeném principu měření na bázi radiometrie.

zpko 2022 A

 

Letošní novinkou v našem portfoliu produktů a služeb je produkt naší partnerské firmy KPM Analytics - iCinac. Více o měření fermentace v průmyslu si můžete přečíst zde.

icinac

Na serveru automatizace.hw.cz nám dnes vyšel odborný článek na téma: Automatizace vizuální kontroly. Článek se zabývá aktuální problematikou automatizace ve výrobě v oblasti vizuální kontroly. Kamerové systémy postupně nahrazují lidskou práci a možnosti využití této technologie si právě přečtěte zde.

Při výrobě těstovin je kontrola vlhkosti klíčová pro kvalitu výrobku a manipulaci s ním. Závod na výrobu těstovin se obvykle skládá ze sila na suroviny, vyrovnávacího sila, míchačky na těsto, tvarovacích jednotek pro těstoviny, předsušení, konečného sušení, sila pro meziskladování, skladu těstovin a balicí stanice.

 

Online měření vlhkosti těstovin

V závislosti na receptuře se voda, mouka a/nebo vejce smíchají v zásobníkovém sile a poté se hnětou v míchačce na těsto do požadované konzistence. Pro určení přesného množství vody potřebné pro těsto, je nutné určit počáteční vlhkost mouky v vyrovnávacím sile. Stejně tak se určí konečná vlhkost hotového těsta pro optimální zpracování.

Mikrovlnný rezonátor LB 571 dokáže přesně a spolehlivě stanovit obsah vody jak na výstupu z vyrovnávacího sila, tak i na výstupu z vyrovnávacího sila i v hotovém těstě. Znalost vlhkosti v těchto bodech umožňuje lepší řízení procesu pro zvýšení kvality těstovin a využití surovin.

Model LB 571 se již úspěšně používá ve společnosti Nestlé. Kontaktujte nás a přesvědčte se sami. Rádi vám nabídneme bezplatné testy vhodnosti výrobku přímo u vás.

 

Princip měření

mikrovlnny rezonator

Měřicí systém vytváří ve výrobku mikrovlnné pole, které je zejména ovlivněn obsahem vody, a to díky její vysoké dielektrické konstantě. Mikrovlnné pole při interakci s vodou ztrácí energii, kterou měří jednotka MicroPolar jako útlum mikrovlnného pole. Protože změna útlumu je přímo úměrná obsahu vody, lze určit koncentraci obsahu vody v surovině s vysokou přesností.

Špičková multifrekvenční technologie Berthold poskytuje velmi stabilní výsledky a spolehlivá měření, která nejsou ovlivněna rušivými odrazy nebo rezonancemi. Mikrovlnný výkon rezonátoru LB 571 pracuje s nízkým výkonem, méně než 10 mW to znamená, že materiál nijak nezahřívá ani nezmění jeho vlastnosti.

 

Mikrovlnný rezonátor:

Stanovení vlhkosti těstovinového těsta je založen na rezonančním principu. Mikrovlnný rezonátor LB 571 pro měření vlhkosti v reálném čase.

 • Nezávislý, integorovaná vysílač
 • Uživatelský přívětivé rozhraní, uvedení do provozu a kalibrace prostřednictvím softwaru pro PC
 • Výběr kalibračních křivek pro 4 různé typy produktů

 

Výhody pro zákazníkamikrovlnny rezonator2

 • Stanovení vlhkosti v zásobníkovém silu a hotovém těstě
 • Automatizace výrobního procesu těstovin
 • Zvýšení produktivity
 • Zamezení plýtvání prostředků
 • Rychlá návratnost investic

 

Technické vlastnosti

 • Vysoká přesnost měření <0.2% sušiny (laboratorní odchylka)
 • Rozsah měření vlhkosti 0 - 30%
 • Snadná instalace na násypky, dopravní pásy, sila a šnekové dopravníky
 • Vyhřívaná keramická deska pro stabilitu měření
 • Robustní senzor v nerezovém pouzdře

 

mereni vlhkosti

 

Realizace rozšíření systému firmou TBK pro bezkontaktní měření rozměrů válcovaných kolejnic za tepla s přesností 50µm. Stávající měření geometrie bylo doplněno o detekci povrchových vad o rozměrech od 2 x 1,6 x 0,25mm

Kolejnice

TBK poland

Náš kolega Bogdan Janiczek úspěšně získal certifikát Zkoušení ultrazvuke UT level 2.

ultrazvuk

PF SSK 2021 04

Instalace bezkontaktního měření délky Polytec LSV2100, pro řízení stříhání plechu na letmých nůžkách ve firmě BarCom v Košících.

 IMG 20210804 103608

 


 

Společnost S.S.K., a.s. podepsala významné partnerství se společnosti Bosio d. o. o. I Industrial Furnace Solutions

Polytec
Process Sensors
Berthold technologies
TBK
NDT technologies
Matica technologies
Sightline technologies
Dorrenberg Edelstahl
Tauris
Bosio
Forcon Solution

Hledáte řešení?