LSV Logger

byl vyvinut firmou S.S.K., a.s. k zajištění přehledného zobrazení naměřených výsledku v reálném case a jejich archivaci. Archivovaná data lze následně použít pro statistické účely. Tento software poskytne obsluze jasný přehled aktuálních údajů o měření, jakožto i základních údajů o meřící hlavě Polytec. LSV Logger nabízí jazykovou lokalizaci do všech různých jazyku dle přání zákazníka. Je zde možnost přepínání různých měrných jednotek.

Leták ke stažení


ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA POSKYTUJE TYTO INFORMACE:

DÉLKA
údaj o naměřené délce s fyzikální jednotkou
RYCHLOST
údaj o aktuální rychlosti
HISTORIE
zobrazuje posledních 12 měření spolu s grafickou informací o aktuální odchylce od požadované délky
INFORMAČNÍ POLE
zobrazuje aktuální stav a konfiguraci SW: • Archivace
• Valid data
• Konec kusu
• Čas od posledního kusu
DĚLENÍ
informace, zda-li se používá zařízení Polytec pro funkci dělení materiálu. Takto sekce obsahuje indikátory:
• Dělení
• Střihová délka
• Sekvence
• Reset
VIZUÁLNÍ ZOBRAZENÍ SIGNÁLU POLYTECU:
• Signál
• Sinad
• Teplota hlavy
DIAGNOSTIKA POLYTECU
základní diagnostické údaje, které poskytuje Polytec: • Komunikace/Chyba komunikace
• Laser zapnut
• Teplota