Měření hladiny


MĚŘENÍ HLADINY


Technologie kontinuálního měření hladiny společnosti Berthold Technologies se používá v různých průmyslových odvětvích – od chemického průmyslu až po odpadní vodu. Je vhodné pro měření rozsahu od několika milimetrů až po několik metrů.
Aplikace jsou obzvláště úspěšné při velmi náročných podmínkách měření:
  • Extrémní teploty
  • Vysoký tlak
  • Nadměrná tvorba pěny
  • Prašnost
  • Kyselá nebo abrazivní média

Tato technologie umožňuje měření v široké škále nádob – skladovací nádrže, horké skladovací nádrže, nádoby s míchadly, cyklóny, vysokotlaké reaktory apod.
  • Snadná montáž na vnější straně nádoby.
  • Zařízení nepřichází do kontaktu s měřeným materiálem.
  • Zařízení se neopotřebovává a je bezúdržbové.
  • Možná integrace do stávajících systémů.

Princip měření a funkce

Princip měření je založen na útlumu ionizujícího záření v materiálu. Tento útlum je snímán vysoce citlivým detektorem namontovaným na opačné straně nádoby. Čím vyšší je úroveň plnění, tím menší je úroveň záření, které dosáhne detektoru. Tímto způsobem lze hladinu spolehlivě sledovat bez ohledu na tlak, teplotu, viskozitu, barvu a všechny chemické vlastnosti materiálu. Výsledkem je vysoká spolehlivost a nízká údržba radiometrických měřících systémů, a to i v náročných provozních podmínkách.

Řešení ideálně vyhovující požadavkům zákazníka, mohou být dosažena použitím několika typů detektorů a zdrojů. Detektory a zdroje mohou být různými způsoby kombinovány. Měření hladiny je využitelné v odlišných formách dle požadavku technologie nebo zákazníka, a to ve formě: spínače hladiny nebo kontinuální měření hladin v nádobách či krystalizátorech.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Fober
technik, obchodník
Telefon: +420 603 253 550
E-mail: fober@ssktrinec.cz