Měření hustoty


MĚŘENÍ HUSTOTY


Systémy měření hustoty firmy Berthold Technologies se používají pro kontinuální řízení procesu v technologiích. Hustota, koncentrace a obsah tuhých látek se měří bezkontaktním způsobem, aniž by byly ovlivněny průtokové vlastnosti materiálu. Měření hustoty se v některých aplikacích také používá jako kompenzace k měření vlhkosti.
Úspěšné aplikace lze nalézt v široké škále průmyslových odvětví a zejména v extrémních podmínkách měření:
  • Extrémní teploty
  • Vysoký tlak
  • Prašnost
  • Kyselá nebo abrazivní média

Tento typ měření lze aplikovat na kapaliny a směsi jakéhokoliv typu, včetně kyselin, zásad, roztoků, emulzí a suspenzí. Je možné stanovit také hustotu sypkých materiálů jako jsou granuláty a prášky.
Hlavní výhody:
  • Snadná montáž na vnější straně nádoby.
  • Zařízení nepřichází do kontaktu s měřeným materiálem.
  • Zařízení se neopotřebovává a je bezúdržbové.
  • Možná integrace do stávajících systémů.
  • Vysoká provozní bezpečnost.
  • Stabilní měření bez nutnosti rekalibrace.

Princip měření

Gama záření procházející měřeným médiem je oslabeno a tento útlum je zachycen protilehlým detektorem. Rozsah, v jakém je záření oslabováno závisí na hustotě média v potrubí. Čím je hustota vyšší, tím méně záření dosáhne detektoru. Tímto bezkontaktním způsobem lze spolehlivě stanovit hustotu, koncentraci a obsah pevných látek bez ohledu na tlak, teplotu, viskozitu, vodivost a ostatní chemické vlastnosti. Výsledkem je vysoká spolehlivost těchto radiometrických systémů a nízká náročnost na údržbu i v náročných provozních podmínkách.

Řešení ideálně vyhovující požadavkům zákazníka, mohou být dosažena použitím několika typů detektorů a zdrojů. Detektory a zdroje mohou být různými způsoby kombinovány.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Fober
technik, obchodník
Telefon: +420 603 253 550
E-mail: fober@ssktrinec.cz