Měření průtoku


MĚŘENÍ OBJEMOVÉHO MNOŽSTVÍ - PRŮTOKU


Měření objemového množství je známé také pod pojmem radiometrické pásové váhy. Ty měří objemové množství (průtok) sypkých materiálů, průchodnost a hmotnostní tok. Systém bezkontaktních radiometrických vah se používá v mnoha průmyslových odvětvích, jako je těžební, stavební průmysl, výroba elektrické energie, výroba celulózy a papíru a další. Tento typ měření lze provádět na všech dopravníkových systémech. Často je to jediná metoda určující průtok. Námi dodávané měřící systémy jsou zvláště vhodné pro sledování procesu nakládání, vykládání, dávkování a míchání, jakož i pro řízení výroby a výstupu.

Měříme:
  • Aktuální průtok
  • Celkovou pevnou hmotnost
  • Procesy dávkování
Pásové váhy mohou měřit vše od granulátů až po velké kusy hornin, ale také sypké materiály a kapaliny. Typický rozsah měření je mezi 100 kg/h a 1000 t/h.

Hlavní výhody:
  • Online sledování všech dopravníkových systémů – i tam, kde nelze použít konvenční technologie.
  • Přesnost 2-3 % rozsahu měření.
  • Optimální využití výrobních kapacit.
  • Optimální přidávání surovin a příměsí do směšovacích procesů.
  • Vysoce citlivé detektory, které umožňují minimální aktivitu zdroje.
  • Bez časté kalibrace a čištění.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Fober
technik, obchodník
Telefon: +420 603 253 550
E-mail: fober@ssktrinec.cz