Měření vlhkosti


MĚŘENÍ VLHKOSTI


Snímače od společnosti Process Sensors jsou určeny pro měření vlhkosti, tloušťky povlaků, tuků a dalších, a to v oblasti blízké infračervenému záření (NIR). Zařízení jsou určena pro tabákový průmysl, potravinářský, dřevařský, chemický, textilní průmysl, zpracování krmiv, papírenský průmysl, farmaceutický a mnoho dalších.

Senzory NIR jsou rozděleny do tří kategorií: on-line pevné snímače, on-line skenovací rámové systémy a laboratorní snímače pro stolní analýzu.

On-line pevné snímače

On-line vlhkoměry NIR Smart od společnosti Process Sensors poskytují operátorům zpětnou vazbu ohledně měřených parametrů zpracovaných v reálném čase. Vlhkost, tuky a tloušťka povlaků jsou běžně měřenými složkami v mnoha průmyslových odvětvích, včetně potravinářského průmyslu, papírenského, dřevozpracujícího, tabákového průmyslu, sypkých materiálů a dalších.

  • MCT460
  • MCT466-SF
  • MCT460-T
  • MCT460-WP

On-line skenovací rámové systémy

On-line skenovací rámový systém od společnosti Process Sensors měří vlhkost, povlak a tloušťku filmu a vytváří tak zónový profil pro sledování a kontrolu procesů.

  • Guardian Web Profiling System

Laboratorní snímače

Laboratorní senzory od společnosti Process Sensors se využívají pro laboratorní a stolní analýzu. Výhodou je jejich snadné používání, přesné a spolehlivé měření tam, kde je potřeba.

  • QuikCheck At-Line a Lab Analyzer

Kontaktní osoba

Ing. Vladislav Haltof
technik, obchodník
Telefon: +420 731 653 633
E-mail: haltof@ssktrinec.cz


MĚŘENÍ VLHKOSTI


Měřiče vlhkosti společnosti Berthold Technologies jsou určena k měření vlhkosti sypkých materiálů, jako například: písek, uhlí, koks, železná ruda, fosfát, sádra, dřevěné štěpky a pelety Měřící systémy lze umístit na nádoby, potrubí či dopravníkové pásy, kde velkou výhodou je měření vlhkosti materiálu v celém řezu měření.


Měření vlhkosti s využitím IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ pomocí LB 350

Systém měření vlhkosti LB 350 se používá především pro aplikace, které nelze řešit běžnými senzorovými technologiemi kvůli vodivosti nebo zvláštním chemickým vlastnostem měřeného materiálu. Měření se provádí buď zvenčí, stěnami bunkru nebo pomocí robustní ponorné trubky, která je instalována uvnitř bunkru. Samotný měřicí přístroj proto není vystaven opotřebení.

Měřící systém obsahuje zdroj ionizujícího záření, který vyzařuje mrak rychlých neutronů. Po interakci s molekulami vody v měřeném materiálu se oslabené neutrony měří pomocí specifického detektoru, který je citlivý pouze na pomalé neutrony. Vzhledem k tomu, že počet pomalých neutronů odpovídá obsahu vodíku, neutronová technologie je spolehlivým ukazatelem vlhkosti produktu.

Technologie neutronů pro měření vlhkosti je mimořádně spolehlivá. Není ovlivněna teplotou, tlakem, vodivostí nebo různými velikostmi částic, a dokonce je spolehlivá pro měření zmražený vody. Systém LB 350 se již osvědčil v mnoha náročných aplikacích, jako je měření vlhkosti koksu, slinku, písku, štěrku nebo vápenopískové cihly.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Fober
technik, obchodník
Telefon: +420 603 253 550
E-mail: fober@ssktrinec.cz


MĚŘENÍ VLHKOSTI S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ


Technologie mikrovlnného měření společnosti Berthold Technologies nazývána jako MicroPolar jsou nejnovější online analyzátory vlhkosti s využitím nejmodernější mikrovlnné přenosové technologie. Měření vlhkosti se provádí bezkontaktně na dopravníkových pásech nebo v násypkách. Základem měření je přenos mikrovlnného pronikajícím skrz celým průřezem materiálu, což umožňuje vysokou přesnost a spolehlivost systému.

Technologie Micro-Polar má širokou škálu použití napříč různými odvětvími – potravinářský průmysl, elektrárenský, těžební, papírenský průmysl a mnoho dalších.

Řešení pro hutní a těžební průmysl:

Základem měření jsou dvě antény namířené proti sobě, kde jedna anténa je použita jako vysílač mikrovlnného záření a druhá jako přijímač záření. Na základě útlumu záření v měřeném materiálu je vyhodnocována vlhkost materiálu.
Měření se v některých případech kombinuje s kompenzaci objemové hustoty.

Řešení pro potravinářský průmysl:

Mikrovlnné záření je využíváno i v potravinářské průmyslu ve formě měření sušiny, cukernatosti, koncentrace a obsah vody. Měření probíhá během probíhajícího procesu a poskytuje v trendech informace o obsahu vody, sušiny nebo obsah soli v reálném čase. Systém je aplikovatelný na nádoby, násypky a potrubí různých průměrů.

K měření koncentrace obsahu sušiny používá vnitřní nebo průtoková soda, která se nově vyznačuje certifikátem EHEDG. Tímto jsou sondy vhodné také pro hygienické aplikace. Kalibrace mikrovlnných měření se provádí pomocí vyhodnocovací jednotky, která je umístěná v blízkosti měřícího aparátu. Vyhodnocovací jednotka s LCD displejem slouží jak pro parametrizaci měřicího systému, tak pro sledování aktuálních hodnot měření. Systém umožňuje uložení až 4 kalibračních křivek a tím umožňuje snadnou a rychlou výměnu různých měřených produktů.